Trina Solar är Leverantör till Sun Of Sunne

Trina Solar ett av världens största tillverkare av solpaneler. Trina Solar har skapat ett gott ryckte om att dess paneler håller vad som lovas.

Att ett solcellsprojekt skall bli lönsamt är beroende av högkvalitativa produkter. Produkter som står sig över tid. Klarar av ställda krav inom både design och finansiell lönsamhet.

Trinas produkter har en stark meritlista av tillförlitlighet och prestanda.
Trinas kvalitetsprogram utförs regelbundna kontroller för varje steg i produktionen. Från kiselutvinning till hur den färdiga modulen presterar i fält.

Läs mer om Trina Solar:

Levarantörer