SMA är Leverantör till Sun Of Sunne

SMA är världens största tillverkare och utvecklare av växelriktare för solceller.
Företaget har sin bas i Tyskland, tysk kvalitet och noggrannhet är dess symbol.

I 30 år har SMA arbetat med att utveckla samt tillverka växelriktare.
SMA har idag ett brett sortiment av innovativa produkter med Tyskland som tillverkningsland.

Läs mer om SMA:

Levarantörer