Solcellspaneler

Solcellsinstallationer Stoppas Efter Larm

Förra veckan varnade Länsförsäkringar för felaktiga installationer av solceller. Nu stoppas arbetet med flera pågående installationer.

Länsförsäkringar och elektrikerförbundet slog i förra veckan larm om felaktiga installationer av solceller, som i värsta fall kan bli strömförande eller börja brinna.

Det rapporterade P4 Jämtland.

Nu har energibolaget Jämtkraft stoppat arbetet med flera pågående installationer, enligt ett uppföljande radioinslag.

Orsaken är att underleverantören har utfört elinstallationsarbete utan att vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. Därmed uppfylls inte den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 juli.

Jämtkraft säljer kompletta solcellspaket där installationen ingår. Arbetet utförs av en underleverantör i södra Sverige, som i sin tur har anlitat ett lokalt byggföretag.

Fram till nu har byggföretaget monterat såväl solceller som övrig utrustning samt dragit kablar. Men varken underleverantören eller byggföretaget finns registrerade hos Elsäkerhetsverket. Att ett registrerat elinstallationsföretag sedan har anlitats för att koppla in anläggningen till elnätet hjälper inte.

Läs mer

12 Volt system

12 Volt system till fritidshus bil eller husvagn

Husbil, husvagn fritidshus eller båt?

Ex. Husbilspaket 100W 12V med Schaudt regulator och Solara hörnprofiler.

Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

Nytt mål för förnybar el och kon­trollstation för elcertifikats­syste­met 2017. Elcertifikatssystemet är ett mark­nads­­baserat stödsystem som ska främ­ja tillkomsten av förnybar elpro­duktion. För­slagen i propositionen inne­bär bl.a. att elcertifikatssystemet för­längs till 2045 och att det utökas med 18 TWh till 2030, vilket kräver ändringar i lagen (2011:1200) om elcerti­fikat. Där­utöver före­slår ut­skottet en ändring i den nyss­nämnda lagen för att undan­röja ett mindre för­biseende i proposi­tio­nen. Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Utskottet avstyrker samtliga förslag i de motioner som be­handlas i betän­kan­det och som har väckts i anslutning till propositionen eller under den all­män­na motionstiden 2016/17.

I betänkandet finns 7 reservationer (SD, V, L).

NWT: Solceller passar perfekt

Lokalt projekt med förnybar energi.
Perfekta Industrier på södra Viks industriområde satsar på solceller i ett rakt igenom lokalt projekt.

Foto: Hans-Åke Henriksson

Även solcellerna är lokala, det vill säga från numera nedlagda Swemodule i Hillringsberg där de köptes in av Perfektas ägare och tidigare vd, Åke Lindeberg, tillika före detta vd och delägare i nämnda Swemodule.

– Jag tycker energifrågor är viktiga och då vill jag försöka påverka det jag kan genom att minska vår förbrukning och kostnader, säger Lindeberg.

Glavaföretag
Installerar de 76 solmodulerna – vilka motsvarar en effekt på 19 kW – gör elinstallationsföretaget Delab från Glava, ägt av Bengt Danielsson. Att kalla Delab för ett elinstallationsföretag är dock en sanning med viss modifikation, numera handlar det mest om solcellsinstallationer.

– Ja, det rör sig nog om 60-70 procent av våra arbeten. Mycket av tiden tillbringar vi i Fryksdalen i och med att vi har ett samarbete med företaget Sun of Sunne. Det rör sig om både jobb för privatpersoner och företag, mycket för bönder och skogsägare. Överlag finns det ett stort sug efter solceller även om det är lite trögare i västra Värmland.

Läs mer på NWT

Solenergi engagerar landsbygdsbor

Solen som energikälla är det gemensamma intresset för en grupp landsbygdsbor som vill satsa på förnybar energi.

– Det här är ett rent landsbygdsprojekt och det finns ett enormt intresse för förnybar energi, säger Mette Adolfsson som är ordförande i nystartade Solkraft från Osby-Älmhultsbygden.

Ett samarbete mellan kommuner, lokala företag och privatpersoner kommer att vara centralt i uppbyggnaden av solcellsanläggningarna.

Vill du veta mer kontakta oss:

Från SVT

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/solenergiprojekt-engagerar-landsbygdsbor

Solceller en bra investering

Solceller en bra investering, både för din plånbok och för framtiden.

De kan täcka nästan hela ditt elbehov
De höjer värdet på ditt hem
Du kan sälja ditt överskott
Du slår ett slag för miljön

Fånga solen – producera din egen solel
Med solceller på ditt hustak producerar du din egen, förnybara el. Hör av dig till Sun Of Sunne.

Vi hjälper dig fram till färdig installation.

Drömmer du också om att producera din egen el? Att komma igång med våra solceller är både snabbt och enkelt. Vi hjälper dig med allt, från planering till färdig installation.

Efter att vi träffat eller pratat med dig tar vi fram en helt personlig offert. Och för att ge dig ett hum om hur mycket el solceller kan producera och vad de kostar.

Lene Kil 12 paneler beräknad årsproduktion ca 3500 kwh

Här hittar du några exempel:
En klassisk sommarstuga med ett tak på 14 kvm har plats för åtta solpaneler. De kan producera drygt 2000 kWh per år – vilket bör täcka hela ditt behov av hushållsel.

Gården
Med ett riktigt stort tak på 66 kvm finns det gott om utrymme: 40 solpaneler kan tillsammans ge drygt 10400 kWh per år. Det betyder att du att du förmodligen producerar ett överskott som du kan sälja.

Solceller hur funkar det

Solceller hur funkar det?

All el som ni producerar använder ni i ert eget hushåll/företag gratis. Men när anläggning inte producerar (tex nattetid) köper ni el från nätet precis som vanligt.
Fördelen med solceller är att elräkningen blir mindre och om ni producerar mer el än vad ni förbrukar så kan ni sälja elen ut på nätet.

De olika elbolagen betalar allt mellan 26 öre till 70 öre / kwh
Du får dessutom göra en skattereduktion på den egenproducerade elen med 60 öre/Kwh. Skattereduktionen regleras på din deklaration

Stöd hos Länsstyrelsen

Du vet väl om att du kan ansöka om solcellsstöd hos Länsstyrelsen. Som privatperson kan du få bidrag med 30% på totalsumman. Företag har 30% i solcellsstöd. Sun Of Sunne hjälper dig med din ansökan till Länsstyrelsen kostnadsfritt.
Vill du veta mer om solcellsstödet från Länsstyrelsen. Läs mer HÄR!

Rot-avdrag

Du kan välja att göra rotavdrag men tänk på att du inte kan göra både ROT avdrag och få solcellsstöd. Länk till information om rotavdrag på skatteverkets hemsida